Descriere proiect

News_45

NUMĂR DE REFERINȚĂ

2014-1-RO01-KA101-001124

DURATA PROIECTULUI

1 septembrie 2014 – 31 august 2015

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Dezvoltarea competențelor lingvistice de limba engleză și a abilităților de comunicare și utilizare a limbii engleze de către cadrele didactice de diferite specializări.

BENEFICIAR

Colegiul Național ”Dragoș Vodă”
Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

PARTENERI

1. LFEE Europe, Edinburgh, Scoția.
2. International Study Programmes, Cheltenham, Marea Britanie.
3. International Projects Centre, Exeter, Marea Britanie.

PARTICIPANȚI

8 cadre didactice de diverse specializări: limba engleză,
istorie, fizică, limba română, matematică, religie, desen.

MOBILITĂȚI ALE PARTICIPANȚILOR

1. Marea Britanie, Edinburgh, 25.10.2014 – 1.11.2014 “Teaching English in the Secondary School” – 2 profesori
2. Marea Britanie, Exeter, 5.04.2015 – 17.04.2015 “English for European Educators” – 3 profesori
3. Marea Britanie, Exeter, 5.07.2015 – 18.07.2015 “Better English for Teachers” – 3 profesori

DESCRIERE

Învățarea pe tot parcursul vieții este element cheie în formarea profesională a personalului didactic, care generează un învățământ de calitate, la standarde europene. Din acest motiv, dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de utilizare a limbii engleze reprezintă un factor cheie în planul de dezvoltare strategică viitoare a Colegiului Național ”Dragoș Vodă”. Programul Erasmus+, prin KA1 – Learning Mobility of Individuals, oferă școlii posibilitatea atingerii țintelor și obiectivelor propuse în domeniul formării continue a profesorilor.

Participarea cadrelor didactice selectate la cursurile de formare din cadrul proiectului Utilizarea limbii engleze – factor de performanță în educație, abilitățile, ideile și experiența dobândite vor conduce la atingerea obiectivelor urmărite prin planul managerial și PDI.

Competențele și abilitățile ce au fost dobândite și ideile și cunoștințele acumulate de participanții la cursul ,,Teaching English in the Secondary School”, oferit de LFEE Europe, sunt: îmbunătățirea competențelor și a abilităților discursive în limba engleză, dezvoltarea expertizei metodologice în predarea limbii engleze, îmbogățirea vocabularului, abilități de folosire a internetului și a altor resurse TIC la ore, folosirea de articole publicate în limba engleză și de materiale audio-video la clasă, dezvoltarea conștientizării culturale și a înțelegerii Marii Britanii contemporane.

Noile abilități și competențe ce au fost dobândite, precum și cunoștințele acumulate de participanții la cursul “English for European Educators” oferit de International Study Programmes, sunt: abilități de folosire a limbii engleze, competențe de comunicare eficientă în limba engleză, cunoștințe despre sistemul de educație din Anglia, dezvoltarea de relații cu profesori din alte școli din țări europene și inițierea de proiecte de parteneriat.

Abilitățile și competențele ce au fost însușite de participanții la cursul ”Better English for Teachers” oferit de International Projects Centre au fost: îmbunătățirea competențelor lingvistice în limba engleză, inițierea de parteneriate școlare, dezvoltarea conștiinței interculturale prin întâlnirea cu profesori din alte țări europene, cunoștințe despre sistemul de educație din Anglia precum și din alte țări europene.

Toate acestea vor contribui la dezvoltarea sistemului instructiv-educativ din cadrul Colegiului Național ”Dragoș Vodă” prin îmbunătățirea activității de predare-învățare generată de: consultarea și folosirea, în cadrul orelor cu elevii, de materiale de specialitate publicate în limba engleză, schimburi de experiență cu profesori din alte țări, coordonarea de proiecte la nivel internațional adresate elevilor; vor motiva profesorii de a se implica în proiecte europene și de a participa la viitoare mobilități de formare din țări europene.