Mobilități

64391

FLUX 1

  • participanți: prof. Negură Alina și prof. Gagniuc Ramona
  • raport Negura Alina; raport Gagniuc Ramona
  • Prima mobilitate din cadrul proiectului a avut loc în Edinburgh (patrimoniu UNESCO), Scoția, în perioada 25.10.2014 – 1.11.2014. Obiectivele cursului Teaching English in the Secondary School au fost: de a dezvolta abilitățile discursive ale participanților și de a le îmbogăți vocabularul, de a le oferi noi idei și materiale uzuale la clasă, de a le dezvolta conștiința culturală asupra Scoției contemporane, de a le dezvolta expertiza metodologică, de a utiliza instrumente TIC, cântece și resurse media în predarea limbii engleze, de a dezbate probleme curente și a (re)descoperi personalități britanice contemporane. Cursul oferit de LFEE Europe a inclus și informații despre diferite sisteme de educație din Marea Britanie, precum și despre cultura și istoria Scoției. Participanții au avut acces la o platformă online unde s-au putut pregăti pentru curs, au făcut schimburi de experiență post-mobilitate cu ceilalți participanți și au devenit parte a unei rețele europene a profesorilor de aceeași specialitate. Cursul a fost distractiv și motivațional și a avut loc într-o atmosferă relaxată și prietenoasă. Participanții au fost încurajați să vorbească cât mai mult în limba engleză în situații sociale și în excursii culturale. Pe lângă ore de curs programul a inclus și activități culturale: tur al orașului Edinburgh, vizitarea castelelor din regiunea Lothian, Scoția, cină într-un restaurant scoțian tradițional. La finalul cursului participanții au primit un certificat de atestare a competențelor dobândite precum și oportunitatea de a se alătura unei rețele europene a profesorilor.

FLUX 2

  • participanți: prof. Iosep Roxana, prof. Debren Nicolae și prof. Ciocan Petrică
  • raport Roxana Iosep; raport Debren Nicolae; raport Ciocan Petrica
  • A doua mobilitate a avut loc în Exeter (la 305 km sud-vest de Londra), Marea Britanie, în perioada 5-17.04.2015. Obiectivele cursului English for European Educators oferit de International Study Programmes profesorilor din toate țările europene și de toate specializările, directorilor și altor factori din domeniul educației sunt: de a îmbunătăți abilitățile lingvistice de limba engleză (engleza generală, terminologie educațională, engleză pentru comunicare interșcolară, engleză pentru conferințe și prezentări), de a oferi oportunitatea dezvoltării de legături cu profesori din alte țări europene, de a oferi informații cu privire la sistemul de educație britanic. Programul cursului a cuprins 5 zile de cursuri de limba engleză ce au cuprins: activități lingvistice stimulative pentru a dezvolta abilitățile de comunicare în limba engleză (engleză generală: audiție și vorbit, intonație și pronunție, gramatică și vocabular; noi dezvoltări ale limbii engleze; limbaj uzual la clasă; terminologie educațională; limbaj pentru comunicare interșcolară, pentru conferințe, întâlniri și prezentări) discuții despre sistemul de educație din Anglia, 2 zile de vizite în licee din Exeter, excursii culturale (Dartmoor National Park și Dartmouth). Participanții au primit un certificat de atestare a noilor abilități dobândite.

FLUX 3

  • participanți: prof. Carp Gabriela Dorina, prof. Niță Iulia și prof. Cojocari Moroșan Alexandru
  • raport Cojocari Alexandru; raport Carp Gabriela Dorina; raport Nita Iulia
  • A treia mobilitate a avut loc în Exeter, Marea Britanie, în perioada 5-18.07.2015. Cursul Better English for Teachers oferit de International Projects Centre este creat pentru profesorii care doresc să-și îmbogățească cunoștințele de limba engleză precum și abilitatea de a folosi mai corect și cu mai multă încredere limba engleză. Participanții au avut oportunitatea de a-și îmbogăți abilitățile de utilizare a limbii engleze în ce privește acuratețea, fluența și cunoștințele; au învățat prin experiență activități ce pot fi folosite în cadrul orelor; au experimentat limba engleză în contextul ei cultural și social; au pus în practică conținutul cursului prin pregătirea unei scurte prezentări. Cele două săptămâni de curs au cuprins 14 sesiuni (35 de ore) de cursuri precum și excursii la locuri de interes istoric sau locuri cu frumuseți naturale deosebite. Orele de curs s-au axat pe dezvoltarea abilităților lingvistice (pronunție, gramatică, audiție și vorbire, scris și citit, limbaj uzual la clasă, realizarea unei prezentări în cadrul căreia să fie puse în practică noile abilități și cunoștințe dobândite) și dobândirea de cunoștințe despre sistemul de educație britanic. Excursiile au cuprins: vizitarea principalelor obiective turistice ale orașului, excursii la Dartmoor National Park, Boscastle, Tintagel și Dartmouth și activități sociale (ceilidh – dans tradițional). Cursul a oferit participanților: oportunitatea de a iniția parteneriate școlare pentru a îmbogăți experiența de învățare continuă a elevilor; dezvoltarea conștiinței interculturale prin întâlnirea cu profesori din alte țări europene; dezvoltarea cunoștințelor privind sistemul de educație din Anglia și din alte țări europene. La finalul cursului participanții au primit un certificat de atestare a noilor cunoștințe și abilități dobândite.